DSpace
[Register]
 

eScriptorium >

Харківські періодичні видання : [4800]

Community home page

 
 
or browse 

Collections in this community

 • "Бюллетень Научно-технического отдела при Укрсовнархозе" (1921 г.) [3]

  Украинский совет народного хозяйства, научно-технический отдел, 1921 г.

 • "Бюллетень "Союздонбассейна" [4]

  Издательский отдел Союздонбассейна, 1920 г.

 • "Вапліте" (1926 р.) [2]

  Вільна академія пролетарської літератури.

 • "Вера и разум" (1884-1917 гг.) [1]

  Журнал богословско-философский.

 • "Вісник природознавства" (1927–1929 рр.) [11]

  Орган Природничої секції Харківського наукового товариства.

 • "Вісті Всеукраїнської Ради професійних спілок " (1933 р.) [1]

  Офіційне видання наркомату праці та професійних спілок.

 • "Внешкольное образование" (1919 г.) [1]

  Издание Внешкольного подотдела Харьковского губернского отдела народного образования.

 • "Всесвіт" (1925–1934 рр.) [183]

  Всесвіт – універсальний ілюстрований двохтижневик. За редакцією В. Блакитного.

 • "В часы досуга" (1922 г.) [3]

  Еженедельное литературно-художественное и сатирическое приложение к газете «Пролетарий».

 • "Гаврило" (1925–1926 гг.) [23]

  Сатирико-юмористический журнал. Издавался в Харькове с января 1925 г. по январь 1926 г. газетой «Пролетарий» — органом Всеукраинского Совета Профессиональных Союзов.

 • "Гарт" (1927–1932 гг.) [46]

  Літературно-художній та критичний журнал Всеукраїнської спілки пролетарських письменників.

 • "Горно-заводский листок" (1888–1909 гг.) [26]

  Еженедельное издание Совета Съезда горнопромышленников Юга России, под редакцией горного инженера Н.Ф. Фон-Дитмара. С ежемесячным приложением Сборника статей технического содержания под редакцией горного инженера С.Н. Сучкова.

 • "Горно-заводское дело" (с 1910 г.) [3]

  Еженедельное издание Совета Съезда горнопромышленников юга России. Под редакцией Председателя Совета Съезда Н.Ф. Дитмара.

 • "Господарство України" (1929 р.) [38]

  Щомісячний політично-економічний журнал.

 • "Грядущий мир" (1922 г.) [1]

  Литературно-художественный, политический, научный и критический журнал.

 • "Дитячий рух" (1925–1934 рр.) [15]

  Орган ЦК ЛКСМУ та Харківського Обкому ЛКСМУ. На сторінках журналу «Дитячий рух» проходило жваве обговорення актуальних питань педагогічної теорії та практики.

 • "До світла" (1928 р.) [2]

  Журнал Харківської 20-ї трудової школи імені Івана Франка.

 • "Друг дітей" (1928–1933) [2]

  Потребам української дитини і молоді був присвячений громадсько-педагогічний журнал "Друг дітей". У журналі публікували свої праці громадські та наукові діячі в справах виховання, дитинства, видатні українські письменники і поети.

 • "Друкар" (1927–1928 рр.) [18]

  Щомісячний журнал. Орган Всеукраїнського комітету та Харківського окружного відділу профспілки робітників поліграфічного виробництва. Відповідальний редактор П. Жеваго.

 • "Експериментальна медицина" (з 1934 р.) [17]

  З грудня місяця 1934 р. у Харкові почав виходити в світ щомісячний науково-медичний журнал „Експериментальна медицина" — орган Українського інституту експериментальної медицини „УІЕМ" (філія Всесоюзного інституту експериментальної медицини — „ВІЕМ"). Журнал ставить за своє завдання всебічно висвітлювати досвід і досягнення наукової медицини.

 • "Заклик" (1933 р.) [1]

  Орган ВУРПС'у та Оргкомітету Спілки радянських письменників України.

 • "Камена" (1918-1919 гг.) [1]

  Литературный журнал, 1918-1919 гг

 • "Колосья" (1918 г.) [14]

  Иллюстрированный литературно-художественный еженедельник.

 • "Красное слово" (1927–1932 гг.) [1]

  Красное слово : литературно-художественный журнал Всеукраинского Союза Пролетарских писателей (ВУСПП).

 • "Критика" (1928–1932 рр.) [7]

  Критика : журнал-місячник марксистсько-ленінської критики, бібліографії та літературознавства.

 • "Культура і побут" (1925–1928 рр.) [110]

  Додаток до газети "Вісті ВУЦВК".

 • "Літературний журнал" (1936–1941 рр.) [52]

  З серпня 1936 року в Харкові виходить новий літературно-художній і критичний місячник «Літературний журнал». (Виходить замість журнала «Червоний шлях»).

 • "Літературний призов" (1931–1932 рр.) [1]

  Літературно-художній, багатоілюстрований двотижневик.

 • "Літературний ярмарок" (1928–1930 рр.) [12]

  «Літературний ярмарок» – літературно-мистецький альманах, що видавався у Харкові в 1928-1930 рр. Вийшло 12 номерів за редакцією М. Хвильового.

 • "Мирный труд" (1902–1914 гг.) [1]

  Журнал правого толка. Редактор-издатель журнала Андрей Сергеевич Вязигин

 • "Молодик" (1843–1844 рр.) [3]

  Украинский литературный сборник, издаваемый И. Бецким.

 • "Молодняк" (1927–1937 рр.) [75]

  Літературно-мистецький та громадсько-політичний ілюстрований журнал-місячник.

 • "Наука на Украине" [3]

 • "Нова генерація" (1927–1930 рр.) [33]

  Щомісячний журнал лівої формації мистецтв. За редакцією Михайля Семенка.

 • "Нова книга" (1924–1925 рр.) [6]

  Щомісячний ілюстрований журнал, присвячений питанням книжкової та бібліотечної справи, критиці та бібліографії. Виходить з листопада 1924 р.

 • "Новая Россия" (1918–1919 гг.) [147]

  Ежедневная газета. Общество «Харьковский взаимокредит».

 • "Нове мистецтво" (1925–1928 рр.) [71]

  «Нове мистецтво» – театральний ілюстрований тижневик.

 • "Освіта на Харківщині" [6]

  Бюлетень Харківської округової інспектури освіти.

 • "Парус" (1919 г.) [1]

  Еженедельник литературы, искусства и общественно-политической мысли.

 • "Пастырь и паства" (1916 г.) [1]

  Журнал для духовенства и народа Харьковской епархии.

 • "Плуг" (1928–1932 рр.) [49]

  Літературно-художній ілюстрований журнал місячник «Плуг». Орган Спілки селянських письменників Плуг. Виходить замість «Плужанина».

 • "Плужанин" (1925–1927 рр.) [27]

  Літературно-художній і критичний місячник. Популярний літературний орган Спілки селянських письменників «Плуг».

 • "Рабочий журнал" (1919 г.) [1]

  Издатель – Совет Рабочей Кооперации Украины, Крыма и Дона. Выходит два раза в месяц. Редактор – Л. Любимов.

 • "Сніп" (1912 р.) [39]

  Харківська україномовна газета. «Єдина українська часопись на Слобідській Україні «Сніп».

 • "Театральный вестник" (1919 г.) [15]

  Издание Театрального комитета Харьковского губернского отдела народного образования.

 • "Украинский вестник" (1816–1819 гг.) [16]

  Перший на Україні літературно-художній, науковий та громадсько-політичний місячник.

 • "Украинский домовод" (1817 г.) [2]

  Ежемесячный журнал, издававшийся Федором Пильгером в Харькове в 1817 г.

 • "Утро" (1906–1916 гг.) [535]

  Ежедневная политическая, общественная, литературная и экономическая газета.

 • "Харьковские губернские ведомости" (1838–1915 гг.) [244]

  «Харьковские губернские ведомости» издавались на русском языке с 1838 года сначала еженедельно (тираж составлял 300 экз.), с 1866 года два раза в неделю, с 1868 года три раза, с 1870 года четыре раза, с 1874 года выходили ежедневно. Газета прекратила существование 31 декабря 1915 года.

 • "Харьковские епархиальные ведомости" (1867–1883 гг.) [26]

  «Харьковские епархиальные ведомости» издавались в Харькове с 1867 по 1883 г. включительно и выходили сперва по два раза в месяц, а в 1883 г. еженедельно. С 1884 г. заменены "Листком Харьковской Епархии", выходящим при журнале "Вера и Разум" и составляющим его третий отдел.

 • "Харьковские известия" (1817–1823 гг.) [17]

  Видання газети розпочав А.А. Вербицький. «Харьковские известия» були тижневиком, мали формат А3, виходили на чотирьох сторінках і складалися з трьох розділів: «Повідомлення», «Суміш», «Об’яви».

 • "Харьковский Демокрит" (1816 г.) [7]

  Перше українське періодичне видання гумористичного та сатиричного напрямку.

 • "Харьковский еженедельник" (1812 г.) [0]

  Первое периодическое издание Харькова и Харьковской губернии.

 • "Циркуляр по Харьковскому учебному округу" (1861—1916 гг.) [96]

  Официальное издание, в котором помещались правительственные распоряжения по вопросам народного образования, решения министерства, сведения о движении по службе личного состава, о наградах и чинопроизводстве, распоряжения по Харьковскому учебному округу и по отдельным учебным заведениям округа. В «Циркуляре» публиковались также рекомендательные списки литературы и протоколы заседаний педагогического отдела Историко-филологического общества при Харьковском университете.

 • "Червоний шлях" (1923–1936 рр.) [126]

  Великий український громадсько-політичний і літературно-науковий місячник.

 • "Школьный луч" (1916–1917 гг.) [3]

  Издание учеников старших классов Ахтырской мужской гимназии.

 • "Южно-русский горный листок" (1880–1887 гг.) [7]

  Южно-русский горный листок: журнал двухнедельный. Издавался в Харькове с 1880 по 1887 г. Издатель-редактор Михаил Игнатьевич Яшевский.

 • "Южный край" (1880–1919 гг.) [2644]

  Ежедневное издание. Газета общественная, литературная и политическая. Издавалась на русском языке в Харькове с 1 декабря 1880 года по 3 декабря 1919 года. Издатель А. А. Иозефович.

View Statistics

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback