DSpace
[Register]
 

eScriptorium >
4. Іноземні стародруки >
Іноземні стародруки >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/243


Название: Hippika tо jest o koniach księgi
Другие названия: Hippika. The book about horses
Авторы: Dorochostajski, Krzysztof M.
Дорогостайский, Кшиштоф
Ключевые слова: Дорогостайский К.
Гиппика
наука о лошадях
коневодство
польские издания XVII в.
chów zwierząt
jeździectwo
koń
poradnik
użytkowanie wierzchowe
Horse riding
horses
guide
use of a saddle
Issue Date: 1647
Издатель: Cracoviae (Kraków): Typis Academicis (w drukarnię Lukasza Kupisza) Cracovia (Krakow): Typis Academicis (v drukarne Lukasha Kupisza)
Библиографическое описание: Dorochostajski K.M. Hippika tо jest o koniach księgi. – [Cracoviae (Krakow): Typis Academicis (w drukarnię Lukasza Kupisza), 1647]. – 133, [3] s., il.
Краткий осмотр (реферат): Кшиштоф Дорогостайский (1562-1615) был маршалом Великого Княжества Литовского, происходил из знаменитого протестантского рода. Автор книги «Hippika o koniach» («Книга о лошадях»), первое издание которой вышло в 1603 г. в Кракове. Выдержало несколько переизданий. «Гиппика» состоит из четырех частей, посвященных истории лошадей, правилам коневодства и верховой езды, учению о конской сбруе, болезням лошадей и пр. Книга богато иллюстрирована. Третье издание книги 1647 г. является достаточно редким и имеет большое значение как литературный памятник и как источник бесценной информации об истории коневодства. Krzysztof Dorogostaisky (1562-1615) był marszałkiem Wielkiego Księstwa Litewskiego, pochodzi od znanej rodziny protestanckiej. Autor książki «Hippika o koniach» («Book of koni»), po raz pierwszy ona jest opublikowana w 1603 roku w Krakowie, wytrzymała kilka wydań. «Gippika» składa się z czterech części, poświęconych historii koni, zasady hodowli koni i jazdy konnej, nauka o uprzęży koni, choroby koni, itp. Książka jest bogato ilustrowana.Trzecie wydanie tej książki w 1647 r. ma wielkie znaczenie jako zabytek literacki i jest źródłem bezcennej informacji na temat historii hodowli koni. Krzysztof Dorogostaisky (1562-1615) was a Marshal of the Grand Duchy of Lithuania, came from a well-known Protestant family. He is the author of the book «Hippika o koniach» («The Book of horses»), first published in 1603 in Krakow. It carried off several reprints. «Gippika» consists of four parts devoted to the history of horses, the rules of horse breeding and horse riding, the instruction of the horse harness, horse diseases etc. The book has a lot off illustrations. The third edition of the book in 1647 is quite rare and has a great importance as a literary monument and a source of invaluable information about the history of horse breeding.
URI: http://escriptorium.univer.kharkov.ua/handle/1237075002/243
Appears in Collections:Іноземні стародруки

Files in This Item:

File Description SizeFormat
Dorochostajski K.M. Hippika.pdf48,33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Hippika master.pdf2,97 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Hippika icon.jpeg577,51 kBJPEGView/Open
Hippika master_3.jpeg243,67 kBJPEGThumbnail
View/Open
View Statistics

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Яндекс цитирования DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback